Jiggnymfer

För den som vill fiska i strömmande vatten med diverse metoder som czech nymf, kontakt nymf och dylikt har jag har tagit fram en hel hög med olika varianter, storlekar och tyngder.