Nymfer

För att imitera de olika vatteninsekter som finns som föda för fisken kan vi använda oss av nymfer. 

Fiskens föda är runt 80-90% under ytan. Därför är det viktigt att som flugfiskare kunna sina nymfer och vara redo att jaga med dem. 

Här under ser du mina mest använda nymfer. 

Personligen är nymfer det jag fiskar med majoriteten av tiden och då oftast med buzzers, pheasant tail nymfer och caddis nymfer.